Termeni și condiții

Acest site web www.kitonail.ro este administrat de ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L., având sediul social în BUCURESTI, str. Dr. Carol Davila, nr. 9, sector 5, număr de înregistrare J40/11231/18.11.2010, cod fiscal RO27723506 (“Societatea”).

1. Accesul și consultarea site-ului web al Societății sunt supuse următorilor Termeni și Condiții de utilizare precum și reglementărilor în vigoare. Prin urmare, accesarea și consultarea acestui site web implică acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor de utilizare stabilite în prezentul document precum și ineficiența și invaliditatea oricărui alt acord intervenit între vizitator și Companie.

2. Site-ul web conține informații referitoare la sectoarele terapeutice în care își desfășoară activitatea Societatea și celelalte companii ale Grupului Angelini, la activitatea lor de cercetare, precum și la produsele lor. Aceste informații nu sunt menite să ofere sfaturi legate de sănătate. Vizitatorul este sfătuit să consulte medicul curant atunci când are nevoie de un diagnostic și pentru a găsi cele mai potrivite tratamente.

3. Chiar dacă Societatea se străduiește să posteze informații corecte și actualizate pe site-ul web, nu se poate oferi nicio garanție cu privire la conținutul site-ului web, care trebuie evaluat în mod adecvat de către vizitator cu ocazia fiecărei accesări. Prin urmare, Societatea nu va avea nicio responsabilitate de niciun fel în ceea ce privește utilizarea site-ului web și a conținutului acestuia. În special, Societatea nu va fi responsabilă pentru deficiențele apărute in ceea ce privește acuratețea, actualizarea, exhaustivitatea, adecvarea informațiilor conținute de site-ul web și nici pentru orice daune sau virus care ar putea afecta echipamentul IT sau alte proprietăți ale vizitatorului ca rezultat al accesării, utilizării sau navigării pe site-ul web sau al descărcării de materiale, date, texte, imagini, videoclipuri sau materiale audio de pe site. Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe sau suspenda funcționarea site-ului în orice moment, fără ca acest fapt să implice vreo răspundere, indiferent dacă acesta are loc ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni ale Societății sau ale unor terți.

4. Informațiile conținute pe site-ul web pot conține erori tehnice sau tipografice. Societatea își rezervă dreptul ca în orice moment și fără notificare prealabilă sa facă modificări, corecții și sa aducă îmbunătățiri la informațiile menționate anterior și la produsele și programele descrise în acesta. Utilizatorilor le revine obligația de a verifica prezentul document cu ocazia fiecărei accesări a site-ului web.

5. Site-ul web poate conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web ale unor terți, considerate a fi de interes pentru vizitator. Accesând link-ul către acele site-uri web, vizitatorul părăsește site-ul Societății din proprie inițiativă și fără nicio obligație din partea Societății.

6. Societatea nu garantează conținutul niciunui alt site web pe care vizitatorul îl poate accesa de pe acest site web. Atunci când vizitatorul accesează un site web extern, acesta recunoaște și acceptă că acest site web este independent de Societate și că Societatea nu are control asupra conținutului său. Un link către un site web extern nu înseamnă că Societatea aprobă sau acceptă vreo responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web. Prin urmare, utilizatorul va trebui să consulte termenii și condițiile, politica de protecția datelor, precum și orice alte documente aferente site-ului terț.

7. Descărcarea, afișarea și tipărirea informațiilor de pe acest site web este permisă numai pentru uz personal. Orice utilizare a conținutului acestui site web în scopuri non-personale sau comerciale este permisă doar cu aprobarea prealabilă scrisă a Societății.

8. Este obligatorie păstrarea și reproducerea oricărei referiri la proprietatea intelectuală a Societății în orice material descărcat de pe site-ul web. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice material conținut pe site-ul web, orice denumire, slogan, logo, conținut sunt proprietatea exclusivă a Societății, fiind protejate de legislația din materia drepturilor de autor și a proprietății industriale și pot fi utilizate numai în conformitate cu acești Termeni și Condiții de utilizare, cu cele specificate în textele de pe site-ul web și cu dispozițiile legale. Orice utilizare a acestora, fără permisiunea scrisă a Societății, este interzisă. Societatea nu oferă nicio garanție pentru orice posibilă încălcare a oricăror drepturi ale terților realizată de către vizitatori / utilizatori ca urmare a utilizării materialului conținut pe site-ul web.

9. Este interzisă disocierea părților sau secțiunilor acestui site web și / sau încorporarea lor în alte site-uri ale unor terți din afara Societății.

10. Vizitatorul site-ului nu are dreptul de a exploata in scop comercial materialul Societății și / sau al companiilor aparținând grupului Angelini și / sau al terților menționați pe site-ul web, conținutul site-ului web, cu referire la mărci, brevete, tehnologii sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Societății și / sau ale companiilor aparținând grupului Angelini și / sau terților menționați pe site.

11. Cu excepția informațiilor menționate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, toate comunicările sau materialele trimise către site-ul web de către vizitatori, prin poștă electronică sau orice alt mijloc, inclusiv date, întrebări, comentarii, sugestii și alte asemenea vor fi tratate ca informații non-confidențiale și neprotejate, cu excepția cazului în care se indică altfel de către utilizator în cuprinsul respectivei comunicări sau respectivului material. Tot materialul transmis site-ului web devine disponibil Companiei care astfel deține dreptul extins de a-l utiliza, inclusiv, de exemplu, de a-l reproduce, transmite, publica și trimite potrivit intereselor sale legitime. Societatea este, de asemenea, liberă să utilizeze orice idee, concept, know-how sau tehnică conținută în comunicările primite de și prin site-ul web în orice scop, inclusiv, de exemplu, pentru dezvoltarea, producția și comercializarea produselor pe baza acestor informații.

12. Chiar dacă Societatea verifică și monitorizează periodic materialul conținut în paginile site-ului web dedicate schimburilor de opinii, nu este obligată să facă acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul și informațiile conținute în acea secțiune a site-ului web. Este interzisă trimiterea de mesaje defăimătoare, obscene, calomnioase, xenofobe, politice sau în vreun fel contrare oricărei dispoziții legale aplicabile sau bunelor moravuri. Societatea va coopera cu autoritățile și va respecta cu promptitudine dispozițiile care vizează identificarea persoanelor care comit acțiuni ilegale în trimiterea de materiale pe site-ul web.

13. În cazul în care Societatea detectează o încălcare a acestor Termeni și Condiții de utilizare a site-ului web, aceasta își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune corectivă, fără nicio notificare prealabilă, inclusiv excluderea vizitatorului / utilizatorului de la accesul la site-ul web și la serviciile sale, eliminarea oricărui material introdus pe site de către vizitatorul / utilizatorul respectiv, fără a accepta nicio responsabilitate în acest sens și sesizarea oricăror autorități ale statului.

14. Vizitatorul se obligă să protejeze Societatea împotriva oricăror reclamații, daune, răspundere, proceduri legale și orice altă consecință vătămătoare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor site-ului web care facilitează discuții, schimburi de opinii, trimiteri, transmiteri și altele asemenea furnizate pe site-ul web. Cele de mai sus au in vedere, doar cu titlu de exemplu, orice acțiune legată de încălcarea drepturilor de autor, mărci, brevete, protecția proprietății intelectuale și industriale, concurență neloială și calomnie.

15. Societatea își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni și Condiții de utilizare prin actualizări periodice. Deoarece aceste revizuiri sunt obligatorii pentru vizitatorii site-ului web, aceștia din urmă sunt sfătuiți să consulte periodic și chiar cu fiecare accesare a site-ului web, această pagină pentru a se familiariza cu actualizările.

16. Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt reglementate de legea română, precum Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

keyboard_arrow_up